... dążymy do uzyskania najwyższego pieniężnego zrekompensowania szkody, wyrażając to hasłem

Skutecznie dochodzimy odszkodowań

O firmie

Charakterystyka

Centrum Pomocy Poszkodowanym PREMIUM tworzy ekspercki zespół osób pragnący nieść szeroką i satysfakcjonującą pomoc poszkodowanym i pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń skutkujących powstaniem szkód, począwszy od wypadków i kolizji drogowych, kończąc na stratach majątkowych w mieniu domowym.
Trzon kadrowy przedsiębiorstwa tworzą specjaliści z bogatym doświadczeniem w sektorze ubezpieczeniowym, z adekwatnym warsztatem merytorycznym, doskonale zorientowani w zagadnieniach i meandrach prawa odszkodowawczego.
Silne zaplecze osobowe firmy, podparte dobrą znajomością rynku ubezpieczeniowego, gwarantuje naszym klientom legalne, sprawiedliwe i skuteczne instrumentarium w zakresie likwidacji powstałych szkód.

Firma zapewnia kompleksową pomoc poszkodowanym i pokrzywdzonym, umożliwiając godne, fachowe i kompetentne reprezentowanie przed towarzystwami ubezpieczeniowymi na etapie przedsądowym oraz organami wymiaru sprawiedliwości celem sprawiedliwej, odpowiedniej do rozmiaru szkody, wypłaty należnego odszkodowania.

Dzięki rozległej i ścisłej kooperacji z kancelariami adwokackimi i radcowskimi firma zapewnia skuteczną realizację, przewidzianym prawem polskim, środków prawnych niezbędnych do dochodzenia odszkodowań i naprawienia szkód , obejmujących również sądowy tok instancyjny.

Misja

misja cppp Powstanie naszej firmy wychodzi naprzeciw potrzebom osób poszkodowanych szukających należytego i rzetelnego poprowadzenia spraw odszkodowawczych. Zauważyć można, że interesy firm ubezpieczeniowych i poszkodowanych są konkurencyjne czy wręcz antagonistyczne. Z jednej bowiem strony towarzystwa ubezpieczeniowe zorientowane jest są na cele komercyjne, a więc osiąganie zysku, stąd wypłata wysokich odszkodowań nie leży w ich interesie. Dysponując silnym zapleczem kapitałowym i zatrudniając armię ekspertów, firmy ubezpieczeniowe zajmują pozycję nadrzędną nad poszkodowanymi. Z drugiej strony znajduje się poszkodowany, który częstokroć doświadczony traumatycznymi przeżyciami związanymi ze zdarzeniem skutkującym szkodą, nie potrafi czy też nie chce, motywowany strachem czy stereotypami, dochodzić przysługujących mu praw W rezultacie samodzielne uzyskanie godnego odszkodowania staje się bardzo trudne.

W tym kontekście racją bytu Centrum Pomocy Poszkodowanym PREMIUM jest zwiększanie szans i wzmocnienie pozycji poszkodowanych przy maksymalizacji należnego odszkodowania poprzez świadczenie fachowej pomocy prawnej w sposób skuteczny, uczciwy jako ich zaufany reprezentant przed odpowiednimi instytucjami w systemie prawa ubezpieczeniowego.

Naszym priorytetowym celem jest udzielanie pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach na najwyższym poziomie. U nas każdy klient zostanie potraktowany z należytym szacunkiem i zrozumieniem. Do każdej zleconej sprawy podchodzimy indywidualnie, wsłuchując się w potrzeby naszych klientów.

Mając na względzie najwyższe dobro jakim jest poszkodowany, dążymy do uzyskania najwyższego pieniężnego zrekompensowania szkody, wyrażając to hasłem: „Skutecznie dochodzimy odszkodowań”

Tryb działania

Ewentualne zawarcie umowy poprzedzają bezpłatnie przeprowadzone konsultacje w naszym biurze (względnie w miejscu dogodnym dla osoby poszkodowanej), celem przedstawienia wszystkich warunków współpracy oraz dokonania wstępnej analizy sprawy. Jeżeli spotkanie nie jest konieczne, czy też z różnych przyczyn niemożliwe, wszelkich niezbędnych informacji udzielamy poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną. W takich sytuacjach przeprowadzamy analizę sprawy po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji w dogodnej dla klienta formie - drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

Po zawarciu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz doręczeniu niezbędnej dokumentacji, zostają sporządzone niezbędne pisma procesowe wyrażające roszczenia odszkodowawcze. Tym samym osoba poszkodowana odciążona zostaje z konieczności zmierzenia się z zawiłościami prawnymi, mogąc oczekiwać na należne jej odszkodowanie. Celem utrzymania najwyższej jakości obsługi naszych klientów, o wszystkich prowadzonych przez nas czynnościach każda osoba poszkodowana informowana jest na bieżąco.
Wszystkie powierzone nam sprawy skrupulatnie monitorujemy. Dokładamy wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie uzyskać należne odszkodowanie.

W przypadkach nierzetelnej likwidacji szkód przez towarzystwo ubezpieczeniowe osoba poszkodowana ma zagwarantowane, że sporządzimy odwołanie od wydanego stanowiska, a w razie konieczności podejmiemy interwencję u właściwych organów (Rzecznik Ubezpieczonych).
Mając na uwadze w szczególności dobro osoby poszkodowanej, do każdej szkody podchodzimy w sposób indywidualny. Każdego klienta traktujemy jako partnera. Zawsze prezentujemy wszystkie możliwe warianty dochodzenia odszkodowania, a ostateczna decyzja rozwiązania sprawy należy zawsze do osoby poszkodowanej.

Podejmując współpracę z naszą firmą nasz klient ma pewność, że jego sprawę poprowadzimy rzetelnie i uczciwie, finalizując ją do końca. Nie warto prowadzić sprawy samemu ! Najlepiej powierzyć ją profesjonalistom i z pełnym zaufaniem oczekiwać na należne odszkodowanie.

... nasz klient ma pewność, że jego sprawę poprowadzimy rzetelnie i uczciwie

Oferta »