Zadośćuczynienie i stosowne odszkodowanie

Często przyznawane zadośćuczynienie nie kompensuje w pełni doznanej krzywdy...

Ważne informacje

Bezcenna rola profesjonalnego przedstawiciela

Nawiązanie współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem zapewni odzyskanie odszkodowania w należnej wysokości. Ubezpieczyciele nierzadko przeprowadzają likwidację szkód w sposób wątpliwie rzetelny. Często przyznawane zadośćuczynienie nie kompensuje w pełni doznanej krzywdy, a roszczenia tytułem poniesionych kosztów leczenia oraz utraconych dochodów są często bezzasadnie oddalane. Doznane urazy, bądź też ustalony uszczerbek na zdrowiu bywa zaniżone. W wielu sprawach towarzystwa ubezpieczeniowe interpretują dane fakty na swoją korzyść, wykorzystując w ten sposób swoją wyższą pozycję. W efekcie warto więc powierzyć swoją sprawę profesjonaliście, który poprowadzi ją z należytą starannością i zaangażowaniem, wykorzystując wszelkie możliwe instrumenty prawne, aby uzyskać należne odszkodowanie.

Zakres czasowy dochodzenia odszkodowań powypadkowych

rehabilitacja cppp

Generalnie możliwość skutecznego prawnego dochodzenia przedawnia się z upływem:
- 3 lat - z ubezpieczeń dobrowolnych
- 3 lat - szkody na osobie (np. kolizje drogowe)
- 20 lat - szkody na osobie wynikające z przestępstwa (np. wypadki drogowe), nie wcześniej niż zdarzenia zaistniałe po 10 sierpnia 1997 roku :
• jeśli sprawca został ukarany wyrokiem sądu z kodeksu karnego
• jeśli prokuratura umarza śledztwo ze względu na śmierć sprawcy
• jeśli sprawca ucieka z miejsca zdarzenia a prokuratura prowadzi postępowanie z kodeksu karnego

Czas realizacji odszkodowania powypadkowego

Na mocy przepisów ustawy, odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody, lecz nie później niż 90 dni. Wszystko zależy więc od rodzaju sprawy, a w szczególności stopnia jej zawiłości.

Współpraca »